Zubové spojky - pouzdra


Spojky se zakřivenými zuby fungují jako pružné spoje. Jsou zvláště vhodné pro přenos silných točivých momentů. Umožňují kompenzovat axiální, radiální a úhlové nesouososti spojovaných hřídelí. Zubové spojky lze namontovat svisle i vodorovně bez potřeby speciálního nářadí. Princip zakřivené zubové spojky zabraňuje kontaktu hran v případě relativního pohybu v rámci přípustných hodnot nesouososti.
Hledali jste :
Chargement...