Axiální kuličková ložiska


Axiální kuličková ložiska jsou specifickým typem ložiska určeného k přenosu axiálního zatížení a snížení tření. Při pohybu se rotující části stroje posouvají podél axiálních ložisek, která jsou navržena tak, aby umožňovala a usnadňovala otáčení kolem pevné hřídele nebo osy. Mezi hlavní funkce axiálních kuličkových ložisek patří přenos axiálního zatížení působícího na hřídel a zabránění driftu hřídele v axiálním směru.
Hledali jste :
Chargement...