Svařovací desky


Točivý moment je síla působící na konec ramena páky o délce vyjádřené v newtonmetrech, tvoří spojnici mezi převodovou hřídelí a prvkem přenosu výkonu. Naše nabídka zahrnuje les plateaux à souder, les plateaux à boulonner avec des trous lisses et les plateaux à boulonner avec des trous taraudés
Hledali jste :
Chargement...